[smartslider3 slider=”2″]

รายละเอียด ค่าเรียนและสวัสดิการ ของโรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล ที่มอบให้แก่ นักศึกษาที่เข้ามาเรียน ณ แห่งนี้ ได้รับสิ่งที่สะดวกสบายคุ้มค่า มีระดับ อาทิเช่น ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง บรรยากาศการเรียนการสอนแบบเป็นกันเอง เน้นสอนแบบใกล้ชิดเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจง่าย และสนุกสนานกับการเรียน มีห้องปฏิบัติการด้านยา เราเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบได้สัมผัสบรรยากาศแบบร้านยาจริงๆ เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับการจัดยาและจ่ายยาได้อย่างถูกต้องที่สุด สอนโดยเภสัชกรปริญญา จึงมั่นใจได้ว่าเราให้มากกว่าคำว่า “ผู้ช่วยเภสัชกร” ห้องเรียนปฏิบัติการผู้สูงอายุ พรั่งพร้อม ด้วยอุปกรณ์ที่ครบครัน และทันสมัย

เราได้จำลองบรรยากาศแบบในโรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้นักศึกษา ได้ฝึกในภาคทฤษฎีได้อย่างถูกต้อง ก่อนการออกไปทำงานจริง อบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน  เพราะเราเน้นในบรรยากาศพื้นที่ส่วนใหญ่แบบเหมือนที่บ้านมากที่สุด ร่มรื่นด้วยสวนหย่อมรายล้อมบริเวณในโรงเรียน พร้อมมุมพักผ่อน มุมอ่านหนังสือ มุมออกกำลังกาย ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต การเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนโดย อาจารย์ แพทย์ เภสัชกร และพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความชำนาญการรักษาและการพยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำ การดูแลนักศึกษา ใส่ใจทุกรายละเอียดในขั้นตอนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความชำนาญด้านการฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ค่าเรียน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ในแต่ละหลักสูตร โดยทางโรงเรียนให้นักศึกษาใช้วิธีการผ่อนชำระได้เป็นงวด ๆ โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นมีดังนี้

  1. จองโควต้า 5,000 บาท สำหรับภาคเรียนปกติ / สำหรับภาคเรียนควบคู่ออนไลน์
  2. ชำระงวดแรกในวันมอบตัว ขึ้นอยู่แต่ละหลักสูตร กรุณาดูรายละเอียดการชำระเงินของแต่ละหลักสูตร
  3. ส่วนที่เหลือแบ่งจ่ายเป็นงวด ขึ้นอยู่แต่ละหลักสูตร และการชำระรายงวดต่างๆ
  4. มีแบบแผนการชำระเงินให้ นักเรียนเลือกชำระเงิน

สิ่งที่นักศึกษาได้รับเมื่อเข้าเรียน

▶ จัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษการพัฒนาบุคคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ อมรมจริยธรรม
บุคลิกดี วินัยเด่น : เราเน้นสอนเสริมด้านบุคลิกภาพ และสร้างระเบียบวินัยอย่างจริงจัง
เพื่อให้นักศึกษาของเราเพียบพร้อมด้านการเรียน และด้านร่างกายจากภายในสู่ภายนอก
ห้องพัก : เป็นห้องพักมีเครื่องปรับอากาศ แยก ชาย/หญิง มีห้องน้ำเป็นสัดส่วนสะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน
พร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
มุมพักผ่อน : ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย เหมือนอยู่ท่ามกลางรีสอร์ทที่งดงาม น่าอยู่ มุมนั่งเล่นมากมาย รายล้อมรอบบริเวณโรงเรียน
การอบรม : ฝึกอบรมสอนแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพโดยผู้ชำนาญการโดยตรง จากศูนย์บริการสอนแต่งหน้าชั้นนำของประเทศมาเป็นวิทยากร ทางโรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล เปิดกิจกรรมการอบรมหลากหลายหลักสูตร เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา
โดยได้ผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญพิเศษ มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ : พร้อมกิจกรรมเสริมความรู้นอกห้องเรียนอีกมากมาย อาทิ โรงพยาบาลศิริราช หรือศูนย์วิทยาศาสตร์คลองหลวง ดูงานโรงงานผลิตยา เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้มากยิ่งขึ้น

ตารางเปรียบเทียบ ค่าเรียนและสวัสดิการ

รายการสวัสดิการหลักสูตรปกติหลักสูตรควบคู่ออนไลน์
ห้องพักติดแอร์ฟรีฟรี
ค่าน้ำค่าไฟ
ชุดนักศึกษา ชุดกีฬา 3 ชุด (พร้อมบริการซักรีด)ฟรี ชุดละ 1,500 บาท
ตำราเรียนฟรี
อุปกรณ์การเรียน/การแพทย์/(ตลอดหลักสูตร)ฟรีฟรี
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพฟรีฟรี
อบรมสอนแต่งหน้าฟรี
Internet WIFIฟรีฟรี
ดูงานนอกสถานที่ฟรี

สวัสดิการ และภาพกิจกรรม

สิ่งที่นักศึกษาของเราที่ได้รับจากเข้าศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้ เรามุ่งมั่นพัฒนาและมอบโอกาสที่ดีสร้างคุณภาพ มาตราฐานของนักศึกษาของเราทุกคน ต้องได้รับสวัสดิการที่ดี และพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพเช่นกัน

ชุดนักศึกษา ชาย/หญิง


ห้องนอน แยกอาคารหญิง และชาย

[smartslider3 slider=”8″]

บรรยากาศภายในห้องเรียน

[smartslider3 slider=”5″]


โรงพยาบาลในเครือที่ส่งนักศึกษาฝึกงานและบรรจุงาน

[smartslider3 slider=”6″]