พิเศษ รับส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท​

( เวลาที่เหลือในการสมัครเรียนรอบโควต้า )

หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2566

หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2566

หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร

( )

 • หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร 5 เดือน
 • แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 663 ชั่วโมง
  (เรียนทฤษฎี + ภาคสาธิตในโรงเรียน 383 ชั่วโมง + ฝึกงาน 280 ชั่วโมง)
  ดำเนินการสอนโดย อาจารย์เภสัชกร และผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา

หลักสูตร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

 • หลักสูตรพนักงาน ผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)  6 เดือน
 • แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 840 ชั่วโมง
  (เรียนทฤษฎี + ภาคสาธิตในโรงเรียน 600 ชั่วโมง + ฝึกงาน 240 ชั่วโมง)
  ดำเนินการสอนโดย แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา

หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

( หลักสูตรเปิดสอนใหม่ )

รับรองหลักสูตรโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 • หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
 • แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 104 ชั่วโมง และปฏิบัติสาธิตในโรงเรียน 96 ชั่วโมง 
 • ออกฝึกงาน 220 ชั่วโมง  ในสถานดูแลผู้สูงอายุหรือโรงพยาบาลที่มีการดูแลผู้สูงอายุ
  ดำเนินการสอนโดย อาจารย์พยาบาลวิชาชีพและวิยากรผู้สอนผู้ทรงคุณวุติแต่ละสาขา

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

โรงพยาบาลที่ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานและทำงาน